Flagar

O líhních a líhnutí všeobecně

Pokud uslyšíte od některého chovatele pštrosů, že má 100% oplozenost vajec, 100% líhnivost a 100% úspěšnost v odchovu kuřat, pak Vám tento člověk s největší pravděpodobností neříká pravdu. Jsou chovatelé, kteří považují za úspěch odchovat 50% kuřat z počtu snesených vajec, jsou chovatelé kteří mají toto procento mnohem vyšší. Je třeba si uvědomit, že každé procento navíc zvyšuje Váš zisk. I když je to v dnešní době neobvyklé, podělíme se na této stránce s našimi zkušenostmi z této oblasti. Pro Vaši informaci - naše úspěšnost odchovu k počtu snesených vajec se v posledních letech pohybuje okolo 83%.

O líhnutí

Inkubační doba pštrosích vajec je 42 dnů, přičemž vejce se musí pravidelně otáčet, aby nedošlo k přilepení žloutkového vaku. Co se týká teploty v líhni, jsou chovatelé, kteří udržují teplotu v líhni na cca 35°C a jsou chovatelé kteří líhnou při 37°C. Nám se osvědčila teplota 36,2°C. Po 14 dnech v líhni je nutno vejce prosvítit a pokud je oplozené, je při prosvícení vidět vyvíjející se embryo a zřetelná vzduchová bublina. Zpět do líhně se pak umístí vejce touto vzduchovou bublinou nahoru. Ve 40. dnu se vejce přemístí do dolíhně, kde se již neotáčí a teplotu je vhodné udržovat o 1°C nižší než byla v líhni. Asi ve 42. až 44. dnu se začínají klubat kuřata. Kuřata se přemísťují z dolíhně do odchovny kuřat až úplně oschnou. Těchto posledních pár dnů (tzv. špinavý proces líhnutí) nedoporučujeme provádět v líhni s jinými vejci v průběhu vývoje, protože při líhnutí se neúměrně zvedá vlhkost v líhni, což má nežádoucí vliv na vyvíjející se embrya a také ve zvýšené míře existuje nebezpečí výskytu choroboplodných zárodků.

O líhních

kapacita - na trhu jsou líhně, které mají kapacitu několik kusů až po kapacitu několik stovek kusů. U líhní s malou kapacitou je výhodné, že můžete rozdělit snášku a nasadíte plnou líheň najednou. Tyto zárodky se pak vyvíjejí stejně, ve 40 dnu nebudete vejce otáčet, snížíte v líhni teplotu a proces líhnutí se ukončí ve stejném časovém období. Po vylíhnutí posledního kuřete pak líheň vyčistíte, desinfikujete a můžete ji opět plně osadit dalšími vejci. Nevýhodou tohoto způsobu líhnutí jsou velmi vysoké pořizovací náklady, neboť při použití líhní s kapacitou 6 pštrosích vajec by bylo nutno pro chovné trio při průměrné snášce zakoupit min. 5ks těchto líhní. Zanedbatelná není ani narůstající spotřeba elektrické energie.
U líhní s velkou kapacitou (v Jižní Africe se používají líhně s kapacitou až 600 pštrosích vajec) je nutno dbát ve zvýšené míře na čistotu a desinfekci při manipulaci s vejci - škody v případě infekce jsou velké.
spotřeba elektrické energie - uvádíme zde dva příklady, které nepotřebují bližší vysvětlení. Uváděná spotřeba je spočítána na období od začátku března do konce září, tj. doba, kdy líheň odebírá elektrickou energii (snáškové období). Průměrnou cenu za el. energii s ohledem na noční sazbu jsme určili na 2,5Kč.
při výkonu 100W činí spotřeba za uvedené období cca 500kWh = 1 250Kč
při výkonu 2000W činí spotřeba za uvedené období cca 10 000kWh = 25 000Kč
teplota- z vlastní zkušenosti víme že pštrosí vejce jsou velmi odolná a kuřata se líhnou i při kolísání teploty v líhni. Z vlastní zkušenosti ale také víme, že čím vyváženější teplota v líhni je, tím méně je případů kdy kuře uhyne v průběhu vývoje ve skořápce, nebo se líhne s nějakým defektem. Nicméně toto zkoumání vyžaduje delší časové období a zkušenosti více chovatelů. vlhkost- vlhkost v líhni by se měla pohybovat v rozmezí 30 - 40%. Pokud je vlhkost v líhni nízká, je nebezpečí, že se kuře ve skořápce přilepí, nemůže se v ní pohybovat a hyne před vylíhnutím. Pokud je vlhkost vysoká, kuřata se těžce klubou a mají vodnaté otoky. Tyto otoky ale po pár dnech zmizí. Na trhu jsou líhně které řeší nízkou vlhkost, ale v našich podmínkách se spíše setkáváme s vlhkostí vysokou. Regulace vlhkosti v líhni je velmi nákladná záležitost a podle našeho názoru, když dodržíte několik zásad, dokážete vlhkost udržet v přijatelných mezích:
-líheň je nutno umístit v suché větrané místnosti,
-vyvarujte se umístění líhně v odchovně kuřat,
-v případě nízké vlhkosti stačí umístit na dno líhně malou misku s vodou,
-v případě vysoké vlhkosti se zaměřte na snížení vlhkosti v místnosti ve které je líheň umístěna.

Věříme, že Vám tyto naše poznatky pomůžou ve vašem chovu, a přejeme Vám mnoho chovatelských úspěchů.